Skipsoffiser

Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip, både handelsfartøy og krigsfartøy, som har maritim utdannelse som sammen med fartstid gir rett til et skipsoffisersertiftkat. Begrepets motsetning er mannskap. Inndelingen i offiserer og mannskap har sin parallell i det militæres inndeling i offiserer og soldater.

Eksempler på skipsoffiserer er skipsfører, overstyrmann, styrmann, maskinsjef («chief»), maskinist, stuert, purser og tidligere telegrafist.

Tradisjonelt er skipsoffiserer og mannskap strengt adskilt, og offiserene er en del av skipets «dannede» selskap sammen med evt. passasjerer. Det har vært en tydelig forskjell i sosial bakgrunn for offiserer og mannskap, slik det også var i det militære, der offiserene kom fra borgerskapet og mannskapet fra arbeiderklassen. Offiserene og mannskapet sov og spiste i forskjellige deler av skipet, historisk med langt bedre standard for offiserene.

Se ogsåRediger