Skatval Sparebank

Skatval Sparebank var en sparebankSkatval i Nord-Trøndelag.

Med delingen av Nedre Stjørdal og opprettelsen av Skatval kommune i 1902 fulgte eierandeler i Stjørdalens Sparebank, men i 1919 fant man denne ordningen utilfredsstillende.[1] Ordfører Karl Eidsvik kalte inn til et møte om saken den 21. februar 1919, og den 17. oktober samme år ble Skatval Sparebank gitt konsesjon ved kongelig resolusjon.[1] Den 7. februar 1920 ble banken åpnet med agronom Johan H. Auran som banksjef og ordfører Karl Eidsvik som styreformann.[2]

Banken drev først sin virksomhet i et lokale tilhørende Skatval Handelslag. Banken fikk senere en egen bygning i 1934, beliggende der Skatval bosenter ligger i dag, som også fungerte som rådhus for daværende Skatval kommune.[3] Bygningen var i bruk som sykehus av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og fra krigens slutt og frem til 1995 var det igjen bankvirksomhet på stedet.

Skatval Sparebank ble i 1983 sammensluttet med Stjørdal Sparebank, som ble en del av Sparebanken Midt-Norge i 1991.[3] I noen år fra 1995 opprettholdt Sparebanken Midt-Norge en egen filial i bygden. I dag er banktjenestene sentralisert på Stjørdalshalsen.

ReferanserRediger

  1. ^ a b Arnstad, Per Magnar (2010). Skatval. Vår historiske arv. 6. Skatval Historielag. s. 112. 
  2. ^ Arnstad, Per Magnar (2010). Skatval. Vår historiske arv. 6. Skatval Historielag. s. 119. 
  3. ^ a b Vinge, Olav, red. (2001). Skatval. Gårds- og slektshistorie. 2. Skatval Historielag. s. 14–15. 

LitteraturRediger

  • Forbord, Arne (1970). Skatval Sparebank 1920–1970 : 50 år. Skatval.