Skansentunnelen (Bergen)

Skansentunnelen er en planlagt tunnel for å avlaste Bergen sentrum for biltrafikk. Det foreligger to alternative traséer for Skansentunnelen, hvorav den ene er en bytunnel mellom Christies gate og Bontelabo, og det andre tilknyttes Fløyfjelltunnelen og ender ved Bontelabo.

Skansentunnelen inngår i Bergensprogrammet og det er utarbeidet kommunedelplan og konsekvensutredning for prosjektet. Konsekvensutredningen er godkjent av Vegdirektoratet. Foreløpig kostnadsoverslag ligger på ca. 430 millioner kroner. Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2011 til 2015.

  • Veg: 585
  • Vegfunksjon: Stamveg
  • Kommune: Bergen
  • Fylke: Hordaland
  • Hensikt: Hovedmålet med tunnelen er å avlaste sentrum for biltrafikk, først og fremst over Torget og Bryggen. Skansentunnelen skal også redusere konfliktene i forhold til kulturminner, kulturmiljø og myke trafikanter i sentrum.
  • Finansiering: Bompenger
  • Totalkostnad: 430 mill. NOK
  • Nasjonal transportplan: 2011-15
  • Fase: Utredningsfase
  • Bevilgning: Ikke omtalt

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata