Skandinavisk veterinärtidskrift

Skandinavisk veterinärtidskrift, også kalt Skandinavisk veterinär-tidskrift, med undertittelen «for bakteriologi, patologi i tillegg til kjøtt- og melkehygiene», var et svensk vitenskapelig tidsskrift for veterinærmedisin.

Tidsskriftet, som hadde artiklersvensk, dansk, tysk og norsk, ble utgitt 19111948. I 1949 ble det slått sammen med Finsk veterinärtidskrift, Norsk veterinærtidsskrift og Svensk veterinärtidskrift til tidsskriftet Nordisk veterinærmedicin.

Redaktører rediger

  • Arvid M. Bergman (1911-1923), hovedredaktør, ansvarlig utgiver
  • Gustav Kjerrulf (1923-1931), hovedredaktør, ansvarlig utgiver
  • Sven Wall (1931-1948), ansvarlig utgiver
  • L Bahr (1931)
  • C. S. Aaser (1932-1941)
  • A. Møller-Sørensen (1941-1948)

Eksterne lenker rediger