Norsk veterinærtidsskrift

Norsk veterinærtidsskrift (NVT) er fagbladet for veterinærer i Norge. Tidsskriftet gis ut av Den norske veterinærforening og utkommer ni ganger i året. Opplaget er 2.450 per utgave. Bladet ble første gang utgitt i 1889 under navnet Tidsskrift for veterinærer.

Norsk Veterinærtidsskrift  
Forkortet tittel (ISO) NORSK VET
Fagfelt Human og veterinærmedisinsk fysiologi (718)

Klinisk veterinærmedisinske fag (950), Veterinærmedisin

Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk
Om tidsskriftet
Utgiver Den norske veterinærforening (Norge)
Publikasjonshistorie 1970 til nå
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 1/2 stjerner1/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 1/3 stjerner1/3 stjerner1/3 stjerner
ISSN 0332-5741
ITAR-kode 14206
Lenker

NVT leses av veterinærer, veterinærstudenter og veterinære institusjoner i Norden. Tidsskriftet når også politikere og myndigheter innen landbrukssektoren og farmasøyter. Norsk veterinærtidsskrift publiserer fagartikler, fagaktuelle artikler, debattinnlegg og stoff om og fra Den norske veterinærforening.

Redaktør for Norsk veterinærtidsskrift er informasjonssjef i Den norske veterinærforening, Steinar Tessem.

Eksterne lenker rediger