Skandinavisk litteratur

Skandinavisk litteratur er litteraturnorsk, svensk og dansk språk, de tre nasjonalspråkene i Skandinavia. Siden disse tre språkene er innbyrdes forståelige, og lingvistisk sett er et dialektkontinuum, gir begrepet skandinavisk litteratur mening når det er tale om litteratur på de tre landenes skandinaviske språk.Litteratur fra Skandinavia kan også betraktes under ett på grunn av den geografiske nærheten mellom landene og delvis felles historie og kultur.

Den skandinaviske litteraturen har en lang historie og har produsert en rekke kjente forfattere og dramatikere, blant andre Ludvig Holberg, Henrik Ibsen og en rekke nobelprisvinnere i litteratur: Selma Lagerlöf, Bjørnstjerne Bjørnson, Verner von Heidenstam, Karl Adolph Gjellerup, Henrik Pontoppidan, Knut Hamsun, Sigrid Undset, Erik Axel Karlfeldt, Frans Eemil Sillanpää, Johannes Vilhelm Jensen, Pär Lagerkvist, Nelly Sachs, Eyvind Johnson og Harry Martinson.

Som et eksempel på hvordan Skandinavia i stor grad hadde en felles litteratur kan man nevne at Henrik Ibsen utgav sine bøker i Danmark i en språkform som var tilpasset både et dansk og et norsk publikum. Oversettelser var ikke nødvendige, siden det dengang ikke var nevneverdige forskjeller mellom de to skriftspråkene.

I en utvidet forstand kan begrepet skandinavisk litteratur også omfatte islandsk og færøysk litteratur, selv om disse språkene ikke er innbyrdes forståelige med moderne skandinaviske språk. Ofte vil en da benytte begrepet nordisk litteratur.