Nordisk litteratur

Nordisk litteratur er en betegnelse på litteratur skrevet på nordgermanske språk (nordiske språk), dvs. norsk, dansk, svensk, islandsk og færøysk. Nordisk betyr i denne sammenhengen nordgermansk. Nordisk litteratur er en del av fagfeltet nordistikk. Noen ganger kan litteratur på de innbyrdes forståelige språkene norsk, dansk og svensk også kalles skandinavisk litteratur.