Skandale i Bøhmen og andre Sherlock Holmes-eventyr

For den britiske TV-serien produsert i perioden 1984-1994, se The Adventures of Sherlock Holmes (TV-serie).

Skandale i Bøhmen og andre Sherlock Holmes-eventyr, originaltittel The Adventures of Sherlock Holmes, er en samling av tolv noveller skrevet av Arthur Conan Doyle, som alle handler om hans berømte detektiv Sherlock Holmes og illustrert av Sidney Paget. Boken ble i sin helhet gitt ut på norsk i 1987 med tittelen En skandale i Böhmen og andre Sherlock Holmes-eventyr.

Novellene ble først utgitt i Strand Magazine fra juli 1891 til juni 1892. Boksamlingen ble første gang utgitt den 14. oktober 1892 av det britiske forlaget George Newnes Ltd og den 15. oktober samme år på det amerikanske forlaget Harper. Den britiske førsteutgivelsen var på 14 500 kopier.

De tolv novellene i denne samlingen er

 • «A Scandal in Bohemia» – norsk tittel «Skandale i Bøhmen»
 • «The Red-Headed League» – norsk tittel «De rødhåredes forening»
 • «A Case of Identity»
 • «The Boscombe Valley Mystery»
 • «The Five Orange Pips»
 • «The Man with the Twisted Lip» – norsk tittel «Mannen med arret»
 • «The Adventure of the Blue Carbuncle»
 • «The Adventure of the Speckled Band» – norsk tittel «Det flekkete båndet»
 • «The Adventure of the Engineer's Thumb»
 • «The Adventure of the Noble Bachelor»
 • «The Adventure of the Beryl Coronet»
 • «The Adventure of the Copper Beeches»

Sherlock Holmes i Norge Rediger

Denne samlingen var forfatterens tredje utgivelse med Sherlock Holmes. De to foregående kom ut i 1887 og 1890. Den første utgivelsen i Norge var i avisen Morgenbladet i 1891 med novellen De fires tegn (The Sign of Four) og den første bokutgivelsen kom to år senere med Forfulgt. Uddrag af nogle Optegnelser af John H. Watson, forhenv. Militærlege (kun novellen A Study in Scarlet). Skandinavisk Bibliotheks Forlag. Kra. 1893.

I 1969 utga Gyldendal Norsk Forlag i Nils Nordbergs oversettelse og utvalg boken Sherlock Holmes. Syv fortellinger fra hans liv og virke. (Utvalg fra A Study in Scarlet, The Adventures of Sherlock Holmes og The Memooirs of Sherlcok Holmes). Nils Nordberg fulgte opp med ytterligere en samling på samme forlag i 1970, Sherlock Holmes vender tilbake. Syv myserier fra hans saksarkiver. (Historier fra The adventures of Sherlock Holmes, The Return of Sherlock Holmes, The Case-book of Sherlock Holmes og His Last Bow.)

Triviell informasjon Rediger

Tittelfiguren selv, Sherlock Holmes, var navngitt etter den berømte amerikanske lyrikeren Oliver Wendell Holmes, Sr.

Da novellen The Speckled Band ble første gang trykt i den norske avisen «Avisen» i 1899 var tittelen Sherloch Holmes i Stoke Moran. Merk at navnet var feilstavet.

Boken The Adventures of Sherlock Holmes ble forbudt i Sovjetunionen i 1929 grunnet anklage om okkultisme, noe Arthur Conan Doyle faktisk var opptatt av i en tid, skjønt denne boken hadde ingen tegn på slike emner. Forbudet ble fjernet senere.

The Adventures of Sherlock Holmes er også tittelen på den første episoden i fjernsynsserie om Arthur Conan Doyles detektiv som ble produsert av Granada Television i England mellom 1984 og 1994.