Stenstøtten på Skamlingsbanken
Minnesøylen i (mars 2008)

Skamlingsbanken er det høyeste punkt i Sønderjylland, 110 meter over havet i Vejstrup sogn mellom Kolding og Christiansfeld. Den er kjent for de to møter som ble holdt her for den danske sak i Slesvig før treårskrigen.

Banken er 2-3 kilometer lang og er skapt i istiden av leire som er blitt skurt opp fra Lillebælt av en isbre. Området er svært kupert og fra toppen, som også kalles Højskamling, kan man se langt ut over området.

Sentrum for dansk språkRediger

Etter krisen om Slesvig-Holsten1800-tallet reiste det seg en vilje til å beholde og styrke danskheten og det danske språk i Sønderjylland. Det ble arrangert en rekke språkfester, den første i mai 1843, som siden utviklet seg til en serie folkefester og nasjonale møter. Det største, 24. juni 1945, ble holdt for å feire slutten på andre verdenskrig og hadde 100 000 deltagere.

En rekke fremtredende personer har holdt taler på Skamlingsbanken, blant andre N.F.S. Grundtvig, Laurids Skau og Orla Lehmann.

MinnestøtteRediger

På Skamlingsbanken er det reist en 16 meter høy minnesøyle for 18 personer som har gjort noe særlig for den danske sak i Slesvig. Den er laget av 25 granittblokker og ble reist i 1863, men ble sprengt i luften av prøysserne den 22. mars 1864 på slutten av andre slesvigske krig.

Ved fredsslutningen skjedde det imidlertid en utveksling av områder mellom kongeriket og hertugdømmet. I den forbindelse ble åtte ikke-sønderjyske sogn i den nordlige del av Tyrstrup herred, herunder Vejstrup Sogn, overført til kongeriket. Dermed lå Skamlingsbanken etter fredsslutningen innenfor de danske grenser.

Minnesøylen ble reist igjen i 1866, noe som var mulig, da folk i området hadde samlet og gjemt steinene.

Koordinater: 55°25′7,1″N 9°33′55,97″Ø