Skadefelling

Skadefelling er i Norge en skademotivert jakt på enkeltindivider av gaupe, jerv, bjørn eller ulv, for å stanse eller forhindre skader på bufe eller tamrein med hjemmel i viltloven § 12 og forskrift.[1] Skadefelling er kun et virkemiddel for å avhjelpe akutte skadesituasjoner, mens bestandsreguleringer som sådan skjer gjennom lisensfelling eller kvotejakt.

Skadefelling av kongeørn kan gis for å stoppe en pågående skadesituasjon, men det tillates ikke felling av preventive årsaker. Vedtak om skadefelling er frikoblet fra grunneierretten.

Fellingstillatelse gis kun innenfor den kvote og områdeavgrensning som rovviltnemnda eller Direktoratet for naturforvaltning har satt.

Skadefelling av ulv er omstridt i Norge.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 29. januar 2019. 
  2. ^ Frode Andresen (8. januar 2019). «Her er demonstrantene på «ulvebussen»: - Stor frustrasjon». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 29. januar 2019.