Sjømann

person som arbeider til sjøs

Sjømann er betegnelsen på en som har sitt yrke på sjøen. Når en til vanlig snakker om sjømenn eller sjøfolk vil det som regel menes de kvinner og menn som arbeider i handelsflåten, men uttrykket dekker også fiskere og offshorearbeidere på skip og de som er innrullert i marinen.

Kaptein og los i styrehuset (på den finske passasjerferja «Kristina Regina». I venstre billedkant sees en matros som har funksjon som rormann.

Se også rediger

Litteratur rediger