Sjømakt er en stats sjømilitære styrker, det vil si militære styrker som er i stand til å operere på, over eller under vann, samt operere fra land mot sjø eller fra sjø inn over land.

Begrepet blir benyttet i Norges grunnlov § 25, hvor det heter at kongen (regjeringen) har «…høieste Befaling over Rigets Land- og Søemagt». Norsk sjømakt utgjøres i hovedsak av styrker fra Sjøforsvaret, Kystvakten og Luftforsvaret.

Sjømakt kan også vise til en stat med en sterk marine. Athen var en sjømakt i antikken, Storbritannia var den dominerende sjømakten etter napoleonskrigene og i dag er USA verdens ledende sjømakt.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • [1] Nasjonalbiblioteket