Sjøbygda

Sjøbygda er den sørligste grenda i Klæbu i Trondheim kommune i Trøndelag. Bebyggelsen ligger ved vestenden av Selbusjøen, og strekker seg langs nordsida av sjøen, fra Svebakken i vest til den gamle gården Nesset og grensa mot Selbu i øst.

Området har vært bebodd siden vikingtida, og har i dag ca. 100 husstander, hvorav i overkant av 40 ligger i boligfeltet Brøttemsåsen. Ellers er også Sjøbygda innfallsporten til Brungmarka, et stort skog- og fjellområde som ligger på sørsida av Selbusjøen. Her er rundt 25 fiskevann med fisk av ymse kvalitet. Sjøbygda spilte tidligere, med sin beliggenhet, en viktig rolle i ferdsel og transport østfra, via Selbusjøen og videre til Trondheim, eller Nidaros, som det tidligere het. Selbusjøen var vanlig ferdselsveg både for pilegrimer, og i forbindelse med frakt av forskjellige varer, som f.eks. kvernstein fra Selbu.

Sentralt i grenda ligger også Klæbu bygdemuseum, på den gamle gården Teigen. Rett over sjøen for museet ligger Karlssteinen, en stor stein som det er et gammelt sagn om.