Sitrontetra, også kalt champagnetetra, er en art tropiske ferskvannsfisk som blir opp til 5 cm lang. Den ble tilgjengelig i akvariehandelen i 1932.

Sitrontetra
Sitrontetra
Vitenskapelig(e)
navn
:
Hyphessobrycon pulchripinnis
Ahl, 1937
Norsk(e) navn: sitrontetra,
champagnetetra
Biologisk klassifikasjon:
Rike: Dyreriket
Rekke: Ryggstrengdyr
Klasse: Beinfisker
Orden: Karpelaksfisker
Familie: Karpelakser
Slekt: Hyphessobrycon
IUCNs rødliste:
livskraftig
Habitat: ferskvann
Utbredelse: Sør-Amerika

Kjønnet til voksne fisk kan avgjøres ved å se på den svarte ytterkanten på gattfinnen. Hos hunner er dette en tynn svart strek. Hos hanner, spesielt hos alfahanner, er kanten mye tykkere. Hos lekende alfahanner kan den dekke opptil en tredjedel av gattfinnen.

I naturen lever denne fisken i klart vann med moderat strøm. Den holder seg på grunt vann, i nærheten av vannplantebed. Vannet er litt surt og hardheten er lav. Stimene omfatter flere tusen individer, hvor de svarte og gule fargetegningene gjør det vanskelig å følge ett enkelt individ med øynene. Den holder seg stort sett i midtre og lavre midtre vannlag.

De trives best i et beplantet akvarium, hvor de bør holdes i stim på minimum seks individer. Hvis man har plass til det, er enda flere fisk å foretrekke, da arten viser en klar tendens til å stime sammen ved enhver anledning. I et beplantet akvarium viser sitrontetraen klarere farger – unge eksemplarer i ubeplantede akvarier i zoo-butikken virker ofte «utvasket» i fargene.

Vannet i akvariet bør ha en hardhet på under 8° dH og være litt surt (pH 6,0 – 7,4, ideelt 6,6). Temperaturen bør ligge mellom 21 °C og 28 °C, men de tåler temperaturer opp til 32 °C i lange perioder hvis vannet er oksygenrikt. En pH på 8 eller høyere, eller for hardt vann, kan være livsfarlig for denne fisken.

Den tar det meste av fôr den blir tilbudt. Den kan leve opp til åtte år i akvarium, men seks år er mer vanlig.

Eksterne lenker Rediger