Med sirkusdyr mener man dyr som er temmet og dressert til å opptre på sirkus. Tradisjonelt har dette vært pattedyr som hester, hunder, katter, elefanter, løver, tigre, bjørner, primater, sjøløver og seler, men også eksotiske fugler, amfibier og krypdyr kan sies å tilhøre gruppen av sirkusdyr.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901)

Mange har stilt spørsmål ved om det er bra for dyr å opptre og reise rundt med et sirkus, ikke minst dyrevernorganisasjonene. De fleste industriland har et lovverk som regulerer sirkusvirksomheten. Noen av disse har i de senere årene gjort dette regelverket strengere, blant annet Norge. Det har ført til at en rekke dyr ikke lenger kan vises fram på sirkus i Norge, eksempelvis elefanter (2017), løver, tigre, bjørner og aper. Støttet av moderne forskning forventer mange at lignende forbudet vil komme i flere land, og etter hvert omfatte stadig flere arter.

Se også rediger