Dyrevernorganisasjon

En dyrevernorganisasjon er en organisasjon som organiserer frivillige mennesker som ønsker å jobbe for dyrs velferd og rettigheter. Det finnes en rekke slike organisasjoner, både i Norge og i resten av verden. De langt fleste utfører sin virksomhet innenfor det nasjonale lovverket i hvert enkelt land, men det finnes også eksempler på det motsatte.

En viktig oppgave for dyrevernorganisasjonene er å påvirke den lovgivende forsamling i hvert enkelt land til i større grad å ta hensyn til dyras velferd og rettigheter, herunder også vern av habitat (leveområder) som er nødvendig for at ville dyr skal kunne overleve i framtiden.

Mange dyrevernorganisasjoner arbeider særlig for å verne husdyr, kjæledyr og andre dyr i menneskets nærhet, men flere arbeider også for ville dyrs interesser. Miljø- og naturvernorganisasjoner som Norges Naturvernforbund og World Wildlife Fund arbeider også for vern av ville dyr.

Dyrevernorganisasjoner (utvalg) rediger

Se også rediger