Singlefjorden

Singlefjorden er en fjord i Østfold nær grensen til Sverige. Den ligger hovedsakelig øst for Hvaler. Helt ved riksgrensen strekker den smale Ringdalsfjorden seg østover mot Halden og så videre sørover langs riksgrensen som Iddefjorden. Singlefjorden strekker seg mot Oslofjorden i vest og mottar en del vann fra Glomma, som munner ut ved Fredrikstad.

Singlefjorden
LandNorge Norge

Singlefjorden
59°05′20″N 11°08′55″Ø

Bortsett fra Iddefjorden er andre mindre fjordarmer Skjebergkilen, som går nordover til Skjeberg, Røsneskilen og Tosekilen.