Sikringsfond kan vise til:

  • Bankenes sikringsfond, en banksikringsfond som administrerer innskuddsgarantien i norske banker, etablert i 2004 etter en sammenslåing av Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond
  • Verdipapirforetakenes sikringsfond, et norsk fond skal sikre kundemidler og finansielle instrumenter for kunder av verdipapirforetak
  • Boligbygge­lagenes sikringsfond
  • Hedgefond, også kalt risikofond, men noen ganger litt misvisende kalt «sikringsfond»
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Sikringsfond.