Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond administrerer innskuddsgarantien som garanterer for innskudd i norske banker. Bankenes sikringsfond er regulert av lov om Bankenes sikringsfond av 23. mars 2018 og finansforetaksloven av 10. april 2015 kapittel 19 og kapittel 20 og ble etablert 1. juli 2004 etter en sammenslåing av Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond. Sparebankenes sikringsfond har historikk tilbake til 1921 hvor sikringsordningen var et frivillig tilbud.

Bankenes sikringsfond
TypeAnnet foretak ifølge særskilt lov
Org.nummer940 231 531
Stiftet30. desember 1970
LandNorge
HovedkontorDronning Mauds gate 10, Oslo
Adm. direktørStig Helberg
VirkeområdeNorge
MedlemmerAlle norske banker
Nettstedbankenessikringsfond.no

Alle banker med norsk bankkonsesjon er pliktig til å være medlem av Bankenes sikringsfond, mens for filialer av utenlandske banker er medlemskap frivillig. Innskudd i medlemsbankene er sikret med inntil to millioner kroner per innskyter per bank. Hvis en kunde har innskudd i flere banker, gjelder grensen på to millioner for hver av bankene. Om innskyteren er en privatperson eller en juridisk person er uten betydning. Garantibeløpet utbetales til kunden innen syv arbeidsdager etter at Finansdepartementet har vedtatt å avvikle banken.

Innskuddsgarantien har noen unntak, blant annet omfattes ikke innskudd fra andre kredittinstitusjoner eller fra offentlig myndighet. Innskudd av utbytte ved transaksjoner som etter rettskraftig dom er i strid med lovgivningen om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet er heller ikke omfattet av innskuddsgarantien.

Alle banker hjemmehørende i EØS-området har ordninger som sikrer innskuddene. Fra 1. januar 2011 ble innskuddsgarantidekningen i EU harmonisert til 100 000 euro.

Eksterne lenkerRediger