Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond
Org.nummer940 231 531
HovedkontorHansteens gt. 2, Oslo
DirektørSonja Lill Flø Myklebust
VirkeområdeNorge
MedlemmerAlle norske banker
Nettstedbankenessikringsfond.no

Bankenes sikringsfond er et fond som garanterer for innskudd i norske banker. Bankenes sikringsfond er regulert av lov om Bankenes sikringsfond av 23. mars 2018 og finansforetaksloven av 10. april 2015 kapittel 19 og kapittel 20 og ble etablert 1. juli 2004 etter en sammenslåing av Forretningsbankenes sikringsfond og Sparebankenes sikringsfond.

Alle banker med norsk bankkonsesjon er pliktig til å være medlem av Bankenes sikringsfond, mens for filialer av utenlandske banker er medlemskap frivillig. Alle medlemsbanker er sikret med inntil to millioner kroner per innskyter per bank. Hvis en kunde har innskudd i flere banker, gjelder grensen på to millioner for hver av bankene. Hvorvidt innskyteren er en privatperson eller en juridisk person er uten betydning. Garantibeløpet utbetales til kunden innen en uke når Finanstilsynet har kommet frem til at institusjonen ikke er i stand til å tilbakebetale innskudd og banken er satt under offentlig administrasjon.

Sikringsfondets garantier har noen unntak, blant annet hvis innskuddet består av utbytte fra en straffbar handling eller hvor kunden på individuelt grunnlag har fremforhandlet en uvanlig høy rente og denne fordelen har bidratt til å forverre bankens økonomiske situasjon.

Alle banker hjemmehørende i EØS-området har ordninger som sikrer innskuddene. Fra 1. januar 2011 ble innskuddsgarantidekningen i EU harmonisert til 100 000 euro.

Utenlandske banker med medlemskap i Bankenes sikringsfond er Danske Bank (norsk filial av Danske Bank), Nordea Bank (norsk filial av Nordea Bank Abp), Swedbank (norsk filial av Swedbank AB), Nordnet Bank (filial av Nordnet Bank AB), Handelsbanken AB (NUF i Norge), Bluestep Finans AB (filial Oslo), Skandinaviska Enskilda Banken AB (Oslofilialen) og Resurs Bank AB (NUF).


Eksterne lenkerEdit