Shetlandplattformen

Shetlandplattformen er en geologisk høydeformasjon på havbunnen i Nordsjøen og omgir Shetlandsøyene og Orknøyene nord for Skottland, ca. 350 km vest for Rogaland. Den danner vestre forhøyning rundt fordypningen Vikinggraben, mens Utsirahøyden utgjør den østre høyden. I perm-perioden var den et landfast fjellplatå.

Kart som viser Shetlandsplattformen med Braefeltet, vest for Vikinggraben og Utsiraformasjonen med petroleumsfeltene der angitt på kartet.

Shetlandplattformen er omtrent 300 km lang (nord-sør) og 250 km bred (øst-vest). Geologisk er kjernen kaledonsk grunnfjell, mens dette etter permperioden er overlagt med sedimenter fra avrenning fra Baltica-kontinentet. Nederst består den av grunnfjell, deretter kalkstein fra kritt, og øverst skifer fra paleocen og eocen. Den inneholder olje og gass, med blant annet Braefeltet (olje) helt i øst nær skråningen mot Vikinggraben.