Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) er et senter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret driver med produksjon og formidling av kunnskap, forstått som utviklingen av og samspillet mellom vitenskap, teknologi, nyskaping og innovasjon. Senteret er tverrfaglig, og ligger i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskapene og humanistiske fag.

TIK ble etablert 1. januar 1999, gjennom en sammenslåing av Senter for teknologi og menneskelige verdier (TMV) og ESST (Society, Science and Technology in Europe).

Pr. 2018 har senteret 35 vitenskapelig ansatte i fast eller midlertidig stilling, herunder professorer, forskere, postdoktorer, og doktorgradsstipendiater, i tillegg til administrativt ansatte og forskningssjef/senterleder i åremålstilling. Senterleder er Fulvio Castellacci. Adminitrativ leder er Frode Løvik.

TIK tilbyr to masterprogrammer, det tre semester lange ESST -Society, Science and Technology in Europe og det fire semester lange Teknologi, innovasjon og kunnskap. Det tas årlig opp 30 masterstudenter fordelt på de to studieprogrammene. TIK deltar også i fakultetets PhD-program gjennom en egen studieretning i Teknologi, innovasjon og kultur.

Forskningen på TIK befinner seg innenfor et bredt spekter av temaer, blant annet fornybar energi, klimaendringer, politikk, sikkerhet og risiko, samfunnsutvikling, økonomisk innovasjon, og historiske perspektiver.

Eksterne lenkerRediger