Senter for profesjonsstudier

Senter for profesjonsstudier (SPS) er et tverrfaglig forskningssenter ved Oslomet – storbyuniversitetet der det drives forskning, undervisning og ph.d.-veiledning. Senteret ble åpnet høsten 1999 ved den daværende Høgskolen i Oslo for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen profesjonsstudier. Senteret har det eldste doktorgradsprogrammet, profesjonsstudier[1], ved Oslomet.

SPS har et bredt sammensatt forskningsmiljø som studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering.

Forskningsgrupper

rediger

Forskere ved Senter for profesjonsstudier er organisert i fem forskningsgrupper:

 • Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk (TEPEE)
 • Profesjonsetikk
 • Profesjon, profesjonsutøvelse og styring
 • Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere
 • Profesjonskunnskap og kvalifisering

Senter for profesjonsstudier er i gang med å bygge opp et bredt forskningsmiljø for studier innen yrkesutøvelse og profesjonskvalifisering, der studier av etiske og moralske spørsmål står sentralt.

Aktiviteter

rediger

Senter for profesjonsstudier har og deltar i en rekke prosjekter og aktiviteter, blant annet:

 • Ph.d.-programmet Profesjonsstudier og flere ph.d.-emner
 • StudData – database for studier av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrker. Den største undersøkelsen i Norden av sitt slag der studenter fra mer enn 20 profesjonsutdanninger følges fra studiestart, gjennom utdanningen og ut i arbeidslivet
 • Meritteringsordning ved OsloMet
 • Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)
 • Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning

Det er i overkant av 40 ansatte, herunder forskere, stipendiater og administrativt ansatte, ved senteret. SPS gir ut det nettbaserte tidsskriftet Professions and Professionalism.

Referanser

rediger
 1. ^ «Profesjonsstudier PH.d.». Besøkt 10. desember 2019. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata