Åpne hovedmenyen

Senter for profesjonsstudier

Senter for profesjonsstudier (SPS) er et senter ved Oslomet – storbyuniversitetet. Det drives forskning, undervisning og ph.d.-veiledning ved senteret. Senteret ble åpnet høsten 1999 ved den daværende Høgskolen i Oslo for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen profesjonsstudier.

ForskningsområderRediger

Profesjonsstudier er et felt med flere forskningsområder, blant annet:

  • Profesjon, profesjonsutøvelse og styring
  • Profesjonskunnskap, kvalifisering og mestring
  • Profesjonsarbeidsmarked og profesjonelles karriere

Senter for profesjonsstudier er i gang med å bygge opp et bredt forskningsmiljø for studier innen yrkesutøvelse og profesjonskvalifisering, der studier av etiske og moralske spørsmål står sentralt.

AktiviteterRediger

SPS har og deltar i en rekke prosjekter og aktiviteter, blant annet:

  • ph.d.-program i profesjonsstudier
  • StudData – database for studier av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrker. Den største undersøkelsen i Norden av sitt slag der studenter fra mer enn 20 profesjonsutdanninger følges fra studiestart, gjennom utdanningen og ut i arbeidslivet
  • TREfF – Trygd i kontekst – Rettferdighet, Effektivitet, Fordeling, 2010-2015
  • QPC – Qualifying for Professional Careers, 2010-2013
  • TPQ - Teachers' Professional Qualification, 2012-2015
  • Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning

Det er i overkant av 40 ansatte, herunder forskere, stipendiater og administrativt ansatte, ved senteret. SPS gir ut det nettbaserte tidsskriftet Professions and Professionalism.

Eksterne lenkerRediger