Senter for praktisk kunnskap

Senter for praktisk kunnskap (SPK) er et tverrfaglig utdannings- og forskningssenter ved Nord universitet, administrativt lagt under Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag. Senteret driver tverrfaglig forsking, undervisning og ph.d.-vegledning. Senteret blei etablert i 1997 ved det som da var Høgskolen i Bodø for å stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen alle typer praksiser, særlig yrkes- og profesjonspraksiser. Senteret hadde et hovedansvar for søknaden om drifta av doktorgradsprogrammet ph.d. i studium av profesjonspraksis fra akkrediteringen i 2009 fram til fusjonen i 2016 mellom Universitetet i Nordland, Høgskulen i Nesna og Høgskulen i Nord-Trøndelag til Nord universitet.

SPK har et sammensatt forskningsmiljø som særlig studerer profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonskvalifisering.

ForskingsgrupperRediger

Forskere ved Senter for profesjonsstudier er organisert i to forskningsgrupper:

  • Den praktiske kunnskapens teori
  • Borderologi

Forskingsgruppene har spesialisert seg på studier av praktisk kunnskap eller praxis og på kunnskapsutvikling i praksis der både etiske og kvalitative spørsmål i ulike typer praksiser står sentralt. Forskingsgruppa for borderologi studerer kunnskap i grenseland mellom praksiser og har et samarbeid med Universitetet i Murmansk om master i borderologi, det å leve på grensene mellom to land. Prosjektet var opprinnelig finansiert av Utanriksdepartementet.

AktiviteterRediger

Senter for praktisk kunnskap har ei rekke prosjekt og aktiviteter, blant annet:

  • Aktive deltakere i ph.d.-programmet studium profesjonspraksis og flere ph.d.-emner.
  • Master i praktisk kunnskap
  • Kurs i generell vitenskapsteori (vitenskapsfilosofi), metodologi, profesjonsetikk og forskningsetikk

ReferanserRediger

  • Halås, C.T., K. Steinsvik og I.G. Kymre, red. (2017). Humanistiske forskningstilnærminger til profesjonspraksis. Oslo, Gyldendal akademisk.
  • McGuirk, J.N. og J.S. Methi, red. (2015). Praktisk kunnskap som profesjonsforskning. Antologi over yrkeserfaringen som utgangspunkt for forståelse av kunnskapsutvikling i praksis. Bergen, Fagbokforlaget.

Eksterne lenkerRediger