Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier er et forsknings- og utdanningssenter tilknyttet Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det har som formål å styrke forskning på Henrik Ibsen, både nasjonalt og internasjonalt. Senteret ble åpnet i 1993, etter et vedtak av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo i 1991.

De første årene holdt senteret til i biblioteksbygningen i Drammensveien. Fra 2000 til 2010 holdt senteret til i Observatoriet ved Solli plass, men flyttet til Blindern i januar 2010. Fra og med 2010 er senteret organisatorisk underlagt Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Studier rediger

Dokumentasjon og formidling er sentrale sider ved senterets oppdrag. Senteret tilbyr et toårig masterstudium i Ibsen-studier, samt flere kurs på bachelornivå.

Senteret har siden 2007 hatt som målsetting å arrangere en internasjonal Ibsen-forelesning hver høst, kalt The Annual Ibsen Lecture.

Digitale ressurser rediger

Det virtuelle Ibsen-senteret tilbyr forskjellige online-ressurser, inkludert IbsenStage, en event-basert, relasjonsdatabase med historikken til iscenesettelser av Ibsens skuespill rundt om i verden. Andre digitale ressurser er Ibsens verk på originalspråk og i oversettelse, Den internasjonale Ibsen-bibliografien og et arkiv med Ibsen-relaterte tekster, bilder og lydopptak.

Det internasjonale tidsskriftet Ibsen Studies er utgitt av Taylor & Francis på vegne av Senter for Ibsen-studier.

Senterets ledere har vært rediger

Eksterne lenker rediger