Seksuell vold i krig

Seksuell vold i krig er seksuell vold gjennomført av deltakere i en væpnet konflikt eller okkupasjon. Det kan være voldtekt eller andre former for seksuell vold som har til formål å terrorisere eller fornedre en sivilbefolkning. Seksuell vold i krig anses som et krigsvåpen og er anerkjent som en krigsforbrytelse og forbrytelse mot menneskeheten, og har særlig fra slutten av 1900-tallet fått stor oppmerksomhet gjennom FNs politikk vedrørende seksuell vold, seksuelt misbruk og seksuell utnyttelse, herunder flere resolusjoner i sikkerhetsrådet.

De skandinaviske landene var tidlig sentrale i å sette fokus på seksuell vold i krig, både innen forskning og internasjonalt diplomati. I Norge etablerte regjeringen i 2004 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som nasjonal forskningsinstitusjon blant annet på dette temaet. Denis Mukwege og Nadia Murad mottok i 2018 Nobels fredspris for sin innsats mot seksuell vold som våpen i krig og konflikter, og kampen mot seksuell vold i krig er et viktig fokusområde for norsk utenrikspolitikk.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger