Sekslandskonferansen i London 1948

Sekslandskonferansen i London 1948 var opptakten til dannelsen av den nye tyske stat etter den andre verdenskrigen, Forbundsrepublikken Tyskland. Konferansen ble holdt mellom de tre vestlige okkupasjonsmaktene i Tyskland, (USA, Storbritannia og Frankrike) og i tillegg Be-Ne-Lux-landene. Konferansen ble avholdt i to sesjoner, den første fra 23. februar til 6. mars, den andre fra 20. april til 2. juni 1948.

Okkupasjonssoner i Tyskland 1945

Bakgrunnen for innkallingen til konferansen var at utenriksministerkonferansen 15. desember 1947 mellom de fire seiersmaktene USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen hadde endt uten resultat i Tysklandsspørsmålet. Sovjetunionen ble ikke invitert til Londonkonferansen.

Målet for konferansen var å bane vei for Tysklands deltakelse i det internasjonale samfunn gjennom etableringen av en demokratisk og føderalistisk stat i området for de amerikanske, britiske og franske sektorer av landet.

Konferansens konklusjoner ble siden kalt Londonanbefalingene. De tre vestlige militærguvernørene i Tyskland fikk i oppdrag å gi anbefalinger til ministerpresidentene i det vestlige Tyskland om hvordan den nye staten skulle etableres.[1] Ministerpresidentene skulle innkalle en forfatningsgivende forsamling (Det parlamentariske råd) for å grunnlegge en fri og demokratisk stat. Militærguvernørenes anbefalinger ble kalt Frankfurtdokumentene etter det sted hvor de tyske ministerpresidentene behandlet dem.

Det ble stilt som vilkår at Tyskland ikke skulle ha masseødeleggelsesvåpen og andre tilsvarende våpen, og at landet heller ikke militært skulle kunne gå inn i den sovjetiske okkupasjonssonen.

Frankrike stemte for en sammenslåing av de tre vestlige okkupasjonssonene på betingelse av at Saarland ble økonomisk sammenslått med Frankrike og at Ruhrområdet ble undergitt internasjonal kontroll.

Sovjetunionen innstilte sitt arbeid i Det allierte kontrollrådet som en konsekvens av Londonkonferansen.

Litteratur

rediger
  • Gerd Wehner: Die Westalliierten und das Grundgesetz 1948–1949: Die Londoner Sechsmächtekonferenz. Rombach, Freiburg im Breisgau 1994, ISBN 3-7930-9093-0.

Referanser

rediger