Det allierte kontrollrådet

Det allierte kontrollrådet (på engelsk The Allied Control Council eller Allied Control Authority, kjent på tysk som Allierter Kontrollrat) var det sentrale organ i den allierte okkupasjonen av Tyskland etter andre verdenskrig. Det besto av medlemmer fra USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Frankrike. Rådet sammentrådte første gang 30. juli 1945, og opphørte i realiteten å eksistere i 1948, da Sovjetunionen forlot rådet.

Bygningen til Berlins kammerrett (Kammergericht), som i årene 1945-1949 var hovedkvarter for Det allierte kontrollrådet (utsikt fra Kleistpark).
Utdrag fra amerikansk filmavis fra 1945 om kontrollrådet

HistorieRediger

De allierte overtok all offentlig myndighet i Tyskland ved Berlin-erklæringen i juni 1945. Kontrollrådet sammentrådte første gang 30. juni 1945. Medlemmene var USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Frankrike. Medlemslandene var representert ved deres øverstkommanderende i det okkuperte Tyskland.[1] Organisasjonens hovedkvarter lå i Berlin-Schöneberg.[2][3]

Rådets beslutninger skulle være enstemmige. Dette førte til at rådet ble lammet i saker med motsetninger mellom vestmaktene og Sovjetunionen. Der det ikke ble oppnådd enighet anså den enkelte okkupasjonsmakt seg for å stå fritt innenfor sin sone.[1] Sovjetunionen forlot møtet i kontrollrådet 20. mars 1948 i protest mot at Londonkonferansen (23. februar–6. mars 1948) hadde besluttet å etablere en vesttysk forbundsstat.[3] Kontrollrådet ble etter dette aldri sammenkalt, men ble ikke formelt oppløst før i 1990.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Vibe, Kjeld (1962). Berlin-spørsmålet. Bergen: Chr. Michelsens institutt. 
  2. ^ Deutschland, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik. «Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Kapitel: Alliierte Besatzung». www.hdg.de (tysk). Besøkt 9. desember 2017. 
  3. ^ a b «1945-49 Alliierte Besatzung: Alliierter Kontrollrat» (tysk). Lebendige Museum Online. Besøkt 30. januar 2013.