Seksjonering

Seksjonering er opprettelse av en seksjonsenhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen.

FormålRediger

Seksjonering benyttes der en eiendom består av flere selvstendige eierenheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning. Typisk er leilighetsbygg i flere etasjer, forretningsgårder eller en blanding av forretning og leiligheter. En seksjonering kan bestå av to typer seksjoner: boligseksjoner og næringsseksjoner.

Ved en seksjonering vil det alltid være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i. Alle seksjonseierne er samtidig en del av et sameie.

VilkårRediger

Det er flere krav som må være oppfylt for at seksjonering kan finne sted:

  • Alle hovedseksjoner skal være del av et bygg, men de kan ha målsatte tilleggsdeler utenom bygget.
  • Alle seksjoner skal ha adkomst fra fellesareal eller offentlig vei.
  • Alt areal som tjener til felles nytte skal være fellesareal.
  • Alle boligseksjoner skal ha eget bad, kjøkken, soverom og oppholdsrom.
  • Hele eiendommen må seksjoneres, ikke bare deler av den.

FremgangsmåteRediger

En begjæring om seksjonering skrives på et fastsatt formular og undertegnes av hjemmelshaver til eiendommen. I begjæringen skal alle seksjonene gis et seksjonsnummer, og det skal være angitt hver enkelt seksjons andel i fellesutgiftene. Det må også lages felles vedtekter for seksjoneringen.

Begjæringen sendes til den kommune som eiendommen ligger i. I tillegg til selve begjæringen skal det vedlegges:

  • Situasjonsplan over eiendommen, som viser bygninger og fellesareal.
  • Kopi av hustegninger (alle plan), med de enkelte seksjoner inntegnet.
  • Kopi av vedtektene som er fastsatt for seksjoneringen.

Kommunen kontrollerer at seksjoneringsbegjæringen er riktig utfylt, og at vilkårene for seksjonering er tilstede. Dersom vilkårene er oppfylt skal kommunen gi tillatelse til seksjonering.

Kommunen sender deretter seksjoneringsbegjæringen til tinglysing sammen med situasjonsplan og hustegninger.

Seksjoneringer med ni seksjoner eller flere skal registreres i foretaksregisteret i Brønnøysund. Styret skal melde sameiet til registrering senest seks måneder etter at seksjoneringsvedtaket er blitt tinglyst (SL[klargjør] § 11) ved innsendelse av registreringsskjema.

KostnaderRediger

For behandlingen av seksjoneringsbegjæringen kan kommunen kreve betaling som regnes ut på grunnlag av rettsgebyr. Kommunen kan maksimalt kreve:

  • Tillatelse til seksjonering, hvor befaring ikke er nødvendig: 3 rettsgebyr. (per 2012: 2 580 kroner)
  • Tillatelse til seksjonering, hvor befaring er nødvendig: 5 rettsgebyr. (per 2012: 4 300 kroner)

I tillegg kommer tinglysingsgebyr (per 2012: 1 548 kroner).

Eksterne lenkerRediger