Schaanning er en norsk-dansk slekt som stammer fra Thisted i Danmark. Slekten kom fra Danmark til Norge i 1785/87. Med Peder Christian Schaanning, om hans slekt vet vi svært lite. Han er nevnt med patronymet Christensen ved ett tilfelle. Men hans far skal ha båret navnet Tolbøl (kan ha vært etternavnet), og var degn i Thisted. Ellers skal Peder også ha hatt en eneste bror, som etterlot seg datteren Caroline Tolbøl. Hun hadde to søskenbarn, som av familien ble kalt tante Anna og Stina.

Slekten i Norge rediger

Peder Christian Christensen Schaanning (1769-1832) rediger

han var født 7/10-1769 i Danmark han emigrete til Norge rundt 1785-1787 der han tok Dansk-juridisk embedseksamen ved Universitetet i København (før 1794).

Han jobbet først på kontoret til Sorenskriver Wamberg i øvre Telemarken, deretter hos Sorenskriver Lange i Porsgrund, senere var han fullmektig hos sorenskriver Wessel ved Vestre Porsgrund. Så er han nevnt som «Constitueret Sorenskriver» i Øvre Telemarken-Procurator etter kongelig utnevnelse

Giftet seg 20/3-1803 i Gjerpen kirke med Anne Cathrine Folkmand. Så ble han hentet inn av stattholder Harald Severin Løvenskiold med tittel av forvalter for å bestyre Løvenskiolds eiendom Fossum jernverk i nærheten av Skien. Denne stilling hadde han frem til sin død 29. desember 1832 kl 16:00. Etter hans død reiste Fossum jernverk et jernkors på hans grav i Gjerpen.

Andre med etternavnet Schaanning rediger

Litteratur rediger

  • Schaanning, J.C.B.: Familien Schaanning, utgitt 1872.
  • Strøm, Gard: «Gamle Gjerpen», om Fossum Gård i Gjerpen kommune
Autoritetsdata