Scandinavian Economic History Review

Scandinavian Economic History Review er et økonomihistorisk forskningstidsskift. Artiklene omhandler økonomi-, bedrifts- og sosialhistorie. De fleste artikler omhandler skandinaviske emner. Tidsskriftet utgis av Scandinavian Society for Economic and Social History.

Scandinavian Economic History Review  
Fagfelt Historie (070)
Fagfellevurdering Fagfellevurdert
Språk engelsk
Redigert av Alfred Reckendrees, Jacob Weisdorf
Om tidsskriftet
Utgiver Routledge
Publikasjonshistorie 1953- til nå
Utgivelseshyppighet 3 utgaver/år
RoMEO fargekode Gul
Bibliografiske data
Norsk vitenskapsnivå 2/2 stjerner2/2 stjerner
Dansk vitenskapsnivå 2/3 stjerner2/3 stjerner2/3 stjerner
ISSN 0358-5522 (papir)
1750-2837 (nett)
ITAR-kode 5746

Blant organisasjoner hvor abonnement på Scandinavian Economic History Review inngår er Dansk Forening for Økonomisk og Social Historie og Norsk Økonomisk Historisk Forening