Santiago av sverdets orden

Santiago av sverdets orden (portugisisk: Ordem de Sant'Iago da Espada) er en portugisisk orden. Den er en gren av Santiago-ordenen, hovedsakelig aktiv i Spania, opprinnelig innstiftet 1170, og adskilt fra den spanske del siden 1290. Ordenstegnet, et liljekors med spiss fot, som i et sverd, er felles for de to ordenene. Santiago av sverdets orden er i dag en fortjenstorden tildelt av Republikken Portugal. Den utgjør, sammen med Avizordenen, Kristusordenen og Tårn- og sverdordenen, Portugals «gamle militærordener».

Ordenskjede og stjerne for Santiago av sverdets orden
Liljekorset er sentralt i ordenstegnet for Santiago av sverdets orden.
Regla de la orden y cavalleria de S. Santiago de la Espada / co(n) la glosa y declaracion del Maestro Ysla (1547).

Bakgrunn og utvikling rediger

Santiago-ordenen ble stiftet som en religiøs og militær ridderorden, grunnlagt i 1170 i Galicia, Asturias og kongeriket León. Ordenen bærer navn etter Apostelen Jakob, eller Jakob den store, som startet den kristne kampen mot maurerne på Den iberiske halvøy på 800-tallet. I 1290 ble det stiftet en portugisisk gren av ordenen, kjent som Santiago av sverdets orden. Den separate portugisiske orden ble godkjent som en separat orden av pave Johannes XXII i 1320. Stormesterembetet kom etterhvert inn under den portugisiske kongen. I 1551 bestemte pave Julius III at stormesterposten for Santiago av sverdets orden, sammen med Avizordenen og Kristusordenen, for evig skulle tilligge Portugals konge.

Santiago av sverdets orden ble i 1862 reformert og gjort til en fortjenesteorden for innsats innen vitenskap, litteratur og kunst. Ved monarkiets fall i 1910 ble ordenen opphevet, men den ble gjeninnført under republikken i 1918. Ordenen har fortsatt karakter av en fortjenesteorden for vitenskap, litteratur og kunst. Den rangerer etter Avizordenen. Republikken Portugals president er ordenens stormester.

Inndeling rediger

Siden gjeninnføringen av Santiago av sverdets orden i 1918 har ordenen hatt seks grader:

  • Storkjede (Grande-Colar)
  • Storkors (Grã-Cruz)
  • Storoffiserer (Grande-Oficial)
  • Kommandører (Comendador)
  • Offiserer (Oficial)
  • Ridder/dame (Cavaleiro/Dama)

Insignier rediger

Ordenstegnet for Santiago av sverdets orden er et liljekors med spiss fot, som i et sverd. Korset er satt på en krans av palmegrener, som også bærer mottoet «SCIENCIAS, LETRAS E ARTES». Ordenstegnet er opphengt i ordensbåndet i et ledd som består av en laurbærkrans. Ordensstjernen har asymmetriske stråler, 22 i tallet. Ordenskjedet har ledd av samme motiv som ordenstegnet, vekselvis med laurbærkranser. Ordensbåndet er lilla.

Tildeling rediger

Ordenen kan tildeles portugisiske og utenlandske statsborgere for personlige fortjenester av vitenskapelig, litterær eller kunstnerisk karakter. Ordenens kjede (storkjede) tildeles kun statsoverhoder. Det er satt begrensninger på antallet portugisiske medlemmer av Santiago av sverdets orden. Det kan maksimalt være 20 innehavere av storkors, 50 storoffiserer, 150 kommandører, 200 offiserer og 250 riddere/damer.

Norske innehavere rediger

Kong Harald er innehaver av storkjede, tilsvarende storkors med kjede, av Santiago av sverdets orden. Også kong Olav var innehaver av ordenens storkjede. Kong Haakon var innehaver av storkors.

Professor Bjørn Helland-Hansen ble i 1928 tildelt storkors. Diplomaten Finn Koren ble i 1926 utnevnt til kommandør.

Kilder rediger

  • José Vicente de Bragança: «Portugal» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage, 2006, s. 466–470.

Eksterne lenker rediger