Avizordenen

Avizordenen ((portugisisk: Ordem Militar de Avis) er en portugisisk ridderorden. Den ble til i andre halvdel av 1100-tallet omkring 1140 som en religiøs militærorden. Ordenen var nært tilknyttet det portugisiske kongehuset, men ordenen var samtidig delvis underlagt Calatravaordenen i nabolandet Castilla og tidvis ansett som en portugisisk gren av denne. Avizordenen ble sekularisert i 1789 og fungerer i dagens Portugal som en fortjenstorden for militær innsats. Republikken Portugals president er ordenens stormester.

Moderne ordenstegn for Avizordenen.

Historisk bakgrunnRediger

Bakgrunnen for stiftelsen av Avizordenen var kampen mot maurerne under reconquista på Den iberiske halvøy. I regjeringstiden til kong Alfonso I ble det omkring 1166–1170 dannet en gruppe av riddere til forsvar for byen Évora. Omkring 1187 ble gruppen en avlegger av den kastiljanske Calatravaordenen.[1]

På bakgrunn av framgang i kampen for gjenerobring ble ordenen i 1211 gitt byen Avis av kong Alfons II og ordenen flyttet sitt sete dit. Etter dette ble ordenen kjent som Avizordenen.[1] Kong Denis I søkte paven om anerkjennelse av ordenen som en selvstendig orden uten bånd til Castilla. I 1389 godkjente pave Bonifatius IX valg av ny stormester for ordenen uten godkjennelse fra Calatravaordenen. Endelig godkjennelse for ordenens separate eksistens kom i 1440 da pave Eugenius IV utstedte en bulle som anerkjente både Avizordenen og Sankt Jakobs orden.[1] Ordenen tok et grønt liljekors som sitt ordenstegn.

I 1789 ble ordenen omdannet til en helt sekulær organisasjon.[1] Avizordenen ble i 1894 omdannet til en militær fortjenstorden med tre klasser. Etter overgangen til republikansk statsform i 1910 opphørte Avizordenen en tid, for så å bli fornyet i 1918, igjen som en fortjenstorden for militær innsats.[1] Ordenen ble da gitt fem klasser.

OrganiseringRediger

Som portugisisk fortjenstorden er Avizordenen underlagt statsoverhodet. Presidenten er ordenens stormester.[1] Stormesteren støttes av et ordensråd på åtte medlemmer utnevnt av presidenten. Avizordenen administreres som en av Portugals «gamle militærordener», der også Tårn- og sverdordenen, Kristusordenen og Santiago av sverdets orden inngår.[1]

InndelingRediger

Avizordenen har fem trinn:[1][2]

  • storkors (Grã-Cruz)
  • storoffiser (Grande-Oficial)
  • kommandør (Comendador)
  • offiser (Oficial)
  • ridder/dame (Cavaleiro/Dama)

InsignierRediger

Avizordenens ordenstegn er et grønt liljekors utført i emalje på gull.[1] Ordenstegnenes størrelse varierer etter klasse.[3] I tiden Portugal var et monarki, var ordenstegnet festet til båndet med mellomledd med krone og en stjerne med Jesu hellige hjerte.[4]

Ordensstjernen har åtte odder og har ordenstegnet plassert på en hvit midtmedaljong omgitt av en kullbord. Stjernen er i gull for storkors, i sølv for storoffiserer.[1]

Ordensbåndet for Avizordenen er grønt.[1]

TildelingRediger

Avizordenen tildeles for militære fortjenester, etter nærmere fastsatte kriterier.[5] Den kan tildeles portugisiske og utenlandske statsborgere. Det er begrensninger på antall tildelinger til portugisere i de fire øverste klassene. Det kan være maksimalt 60 innehavere av storkors, 200 storoffiserer, 400 kommandører og 600 offiserer.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b c d e f g h i j k l José Vicente de Bragança: «Military Order of Avis» i Guy Stair Sainty og Rafal Heydel-Mankoo: World Orders of Knighthood and Merit, første bind, Buckingham: Burke's Peerage & Gentry, 2006, s. 462–465.
  2. ^ «Graus e insígnias da Ordem Militar de Avis», Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas. Lest 7. november 2015.
  3. ^ «Ordensklasser og -insignier» i Poul Ohm Hieronymussen og Jørgen Lundø: Europæiske ordner i farver, København: Politikens forlag, 1966, s. 168.
  4. ^ «Portugal» i Robert Werlich: Orders and decorations of all nations. Ancient and modern, civil and military, 2. utgave, Washington DC: Quaker Press, 1974, s. 347.
  5. ^ «Ordem Militar de Avis», Chancelaria das Ordens Honoríficas Portuguesas. Lest 7. november 2015.

Eksterne lenkerRediger