San Francisco-traktaten

Fredsavtalen med Japan, mellom de allierte og Japan, ble offisielt signert av 48 nasjoner 8. september 1951 i San Francisco, California. Den er derfor også kjent som San Francisco-traktaten. Den gjaldt fra 28. april 1952.

Japans statsminister Shigeru Yoshida undertegner San Francisco-traktaten.
For etableringen av FN, se San Francisco-konferansen.

Avtalen avsluttet andre verdenskrig offisielt, og løste opp Japans posisjon som en asiatisk maktnasjon. Avtalen hadde omfattende bruk av FN-pakten og Verdenserklæringen om menneskerettigheter, for å gjøre rede for de alliertes mål for traktaten, og la Japans skjebne ligge i det internasjonale samfunnets hender.