Sammensatt vulkan

Sammensatt vulkan er den mest typiske vulkantypen, skråningene er slakere enn 33 grader og er betydelig større enn en kjeglevulkan. I forhold til en skjoldvulkan, som er ca. 10 km fra havbunnen, er en sammensatt vulkan bare 1000-4000 meter høy.