Ryolitt eller rhyolitt (eller liparitt) er en ekstrusiv magmatisk bergart med felsisk sammensetning. Ryolitt har gjerne lys farge, ofte blålig grå med lyse striper, og den kalles derfor ofte årekvarts. Den består vanligvis av mineraler som kvarts, feltspat og plagioklas. Ryolitt har stort sett samme kjemiske sammensetning som granitt. Dersom ryolitten kjølnes for raskt rekker det ikke å dannes krystaller, og isteden blir det vulkansk glass; obsidian. Ved langsommere avkjøling dannes mikrokrystallinske strukturer.

Et eksemplar av ryolitt.

Mikrokrystallinsk ryolitt kan ha tilnærmet samme spaltningsegenskaper som flint, og ble som denne brukt i steinalderen til å tilvirke våpen og redskaper. Slik ryolitt forekommer ganske sjelden, men på Siggjo i Bømlo, Hordaland, er det en stor forekomst. Her har det i yngre steinalder vært brutt ryolitt over flere dekar, og gjenstander og avslag fra dette materialet er funnet på boplasser over hele det søndre vestlandsområdet.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger