Samiske samlinger

Samiske samlinger er en bokserie utgitt av Norsk Folkemuseum siden 1952. Det er utgitt 19 bind i serien; foreløpig siste utgivelse kom i 2006.

Da den samiske samlingen ved Etnografisk Museum i 1951 ble overført til Norsk Folkemuseum, ble det samtidig opprettet en bokserie som en fortsettelse av Etnografisk Museums serie Nordnorske samlinger, som Norsk Folkemuseum samtidig overtok opphavsretten til. Serien ble redigert av Asbjørn Nesheim inntil bind 12, deretter av Bjørn Aarseth og Ove Pettersen inntil bind 18, og det siste bindet ble redigert av Leif Pareli.

Følgende bøker er utgitt i serienRediger

 1. Adolf Steen: Kautokeinoslekter. Oslo 1952. 255 s.
 2. Ian Whitaker: Social Relations in a Nomadic Lappish Community, Oslo 1955. 178 s.
 3. Adolf Steen: Kautokeinostudier. Oslo 1956. 113 s. 2 kart.
 4. Polmak og Manndalen. To samebygder. Oslo 1958. 1 Harald Eidheim: Erverv og kulturkontakt i Polmak. 68 s. 2 Turid Blytt Schøtt: Bosetning og erverv i Manndalen. 100 s.
 5. Knut Kolsrud: Sommersete. Til problemet om halvnomadisme og seterflytting blant norske sjøsamer. Oslo 1961. 74 s. 2 Adolf Steen: Samenes folkemedisin. Oslo 1961. 62 s.
 6. Adolf Steen: Masi. En samebygd. Oslo 1963. 135 s.
 7. Robert N. Pehrson: The Bilateral Network of Social Relations in Könkämä Lapp District. Oslo 1964. 129 s.
 8. Siri Lavik Dikkanen: Sirma. Residence and Work Organization in a Lappish-speaking Community. Oslo 1965. 47 s.
 9. Erik Schytte Blix: Nesseby- og Polmakslekter. Oslo 1967. 252 s.
 10. Erik Schytte Blix: Sør-Varanger slekter. Oslo 1971. 130 s.
 11. Anton Hoëm: Makt og kunnskap. Oslo 1976. xiii, 517 s.
 12. Anton Hoëm: Yrkesfelle, sambygding, same eller norsk. Oslo 1976, xiii, 335 s.
 13. Grenser i Sameland, Oslo 1989. 108 s.
 14. Adolf Steen: Kautokeinoslekter. 2. utgave. Revidert og utvidet av Ola Aarseth. 1. opplag Oslo 1986. 451 s. 2. opplag med tillegg Oslo 1992. 475 s.
 15. Erik Schytte Blix: Karasjokslekter. Revidert og tilrettelagt av Georg og Ingrid Næss. 1. opplag Oslo 1987. 600 s. 2. opplag med tillegg Oslo 1989, 614 s.
 16. Anny Haugen: Samisk husflid i Finnmark. Tilrettelagt og illustrert av Kate Holmsen Sevåg. Oslo 1987. 207 s. (Utgitt i samarbeid med Landbruksforlaget.)
 17. Knut Bergsland: Røros-samiske tekster. 3. utgave. Oslo 1992. 189 s.
 18. Nellejet Zorgdrager: De rettferdiges strid. Kautokeino 1852. Samisk motstand mot norsk kolonialisme. Oslo/Nesbru 1997. 558 s. (Utgitt i samarbeid med forlaget Vett & Viten.)
 19. Bjørn Aarseth: Norsk samepolitikk 1945 – 1990. Målsetting, virkemidler og resultater. Oslo 2006. 622 s. (Utgitt i samarbeid med forlaget Vett & Viten.)