Etnografisk Museum eller Universitetets Etnografiske Museum, var en egen museumsinstitusjon som besto fra 1857 til 1999. Nå er det en del av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Opprinnelsen til Etnografisk Museum var at Universitetet i 1851 fikk en forespørsel om å skaffe samiske gjenstander til en utstilling i London. I bytte fikk Universitetet en del etnografika fra fjerne himmelstrøk. Disse, sammen med kopier av samiske gipshoder og en del andre gjenstander i Universitetets eie, ble utgangspunkt for en samling som åpnet for publikum i 1857. Dette var et av de første rene etnografiske museer i verden. I de første årene holdt museet til i noen loftsrom i de gamle universitetsbygningene på Karl Johans gate, men i 1904 flyttet Etnografisk Museum, sammen med Universitetets Oldsaksamling og Myntkabinettet, inn i det nybygde Historisk Museum i Frederiks gate 2. I 1999 ble de tre institusjonene slått sammen til én, under navnet Universitetets Kulturhistoriske museer. I 2004 ble navnet endret til Kulturhistorisk museum.

Blant museets bestyrere/professorer kan nevnes Yngvar Nielsen 1877 - 1916, Ole Solberg 1916 - 1946 og Gutorm Gjessing 1947 - 1973.

Den samiske samlingen, som var museets utgangspunkt, ble i 1951 overført til Norsk Folkemuseum, med den begrunnelse at samene da ville bli mer "stilt på likefot" med den øvrige befolkningen i landet (Gjessing).

Litteratur rediger

  • Yngvar Nielsen: Universitetets ethnografiske samlinger 1857 - 1907. Christiania 1907, Fabritius
  • Yngvar Nielsen: Universitetets lappiske samlinger 1857 - 1911. Christiania 1911, Fabritius
  • Gutorm Gjessing og Marie Krekling Johannessen: De hundre år - Universitetets Etnografiske Museums historie 1857 - 1957. Oslo 1957.
  • Welle-Strand, Erling (1916-2013) (1974). Museums in Norway. Oslo: Royal Ministry of Foreign Affairs. ISBN 8271770039.