Åpne hovedmenyen

Harald Eidheim

norsk professor i sosialantropologi
Harald Eidheim
Født9. februar 1925
Volda
Død20. oktober 2012 (87 år)
Beskjeftigelse Professor
Nasjonalitet Norge

Harald Eidheim (født 9. februar 1925 i Lid i Volda, død 20. oktober 2012) var professor emeritus i sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. Han er kjent som en av grunnleggerne for den norske sosialantropologi som beskjeftiget seg med spørsmålet om samenes rettigheter og kultur. Eidheim studerte under Guttorm Gjessing på Etnografisk museum i Oslo og tok magistergraden i etnografi i 1958. Han ble ansatt som lektor på Etnografisk museum i 1960, og var med på å starte opp Etnografisk institutt (senere Institutt for sosialantropologi) ved Universitetet i Oslo i 1964. Han var førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi fra 1970 til 1990. I tillegg til studier blant samer i Finnmark, hadde Eidheim også feltarbeid fra Kenya og Dominica.

Utvalgte utgivelserRediger

 • 1958: «Erverv og kulturkontakt i Polmak». Samiske Samlinger IV-I, Oslo.
 • 1960: «Robert Redfield (1898–1958)». Ethnos IV, Stockholm.
 • 1960: «Kommentar til tilrådinga om samespørsmål». Samtiden nr. 9, Oslo.
 • 1960: «Samane-nokre aktuelle problem». Sameliv, Samisk Selskaps Årbok 1958-60.
 • 1963: «Entrepreneurship in Politics» i F. Barth (ed.): The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway. Universitetsforlaget, Oslo.
 • 1965. «Må samane betale eit fullverdig medborgarskap med sin kulturelle identitet?» Norges Finnemisjonsselskaps Årbok 1963-65, Oslo.
 • 1966. «Lappish Guest Relationships under Conditions of Cultural Change.» American Anthropologist. Vol. 68.
 • 1968. «The Lappish Movement: An Innovativ Political Process.» In Mare J. Swartz (ed.): Local-evel Politics. Social andCultural Perspectives. Chicago. Aldine Publ. Comp.
 • 1969. «When Ethnic Identity is a Social Stigma» in F. Barth (ed.): Ethnic Groups and Boundaries. Universitetsforlaget, Oslo.
 • 1993. «Aspects of the Lappish Minority Situation» Universitetsforlaget Oslo 1971, 1973, 1977. (Inneheld også nr. 5, 7, 8 og 9). Seinare publisert i Oslo Occasional Papers in Social Anthropology No. 14, Dept. of Social Anthropology, University of Oslo 1987 1989, 1993.
 • 1971. «Samane -ein avvikarkategori i storsamfunnet-eller eit folk med rett til ei framtid?» i Sosialdepartementet (utg.): Menneske og miljø i Nord-Norge. Universitetsforlaget, Oslo.
 • 1991. «Grand Bay. Lokalorganisasjon i en vestindisk landsby». Stensil, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo 1972. Seinare publisert i Oslo Occasional Papers in Social Anthropology No 3, Dept. of Social Anthropology, University of Oslo, 1981, 1985, 1987, 1991.
 • 1976. «Om samfunnsfagenes bruksverdi». Innlegg ved IX Nordiske etnografmøte i Tromsø 1974. Acta Borealia, B. Humaniora No 13, Tromsø.
 • 1978. «Preliminary Report on the Baseline Study of Elangata Wuas and Klonito Group Ranches.» Mimeo. International Livestock Centre for Africa, Kenya Country Programme, Nairobi.
 • 1978. «Status of the Baseline Study of Elangata Wuas and Kilonito Group Ranches.» (With Jean Claude Bille and Trevor Wilson) Mimeo. International Livestock Centre for Africa.Kenya Country Programme, Nairobi.
 • 1980. «Erfaringer fra arbeid i et tverrvitenskapelig forskningsprosjekt», i Rådet for internasjonale utviklingsstudier (utg.): Tverrfaglighet i undervisning og forskning, Oslo.
 • 1983. «Hovedtrekk ved samenes situasjon i dag.» Manuskript utarbeidet for Samekulturutvalget.
 • 1984. «Etnopolitiske dilemma i samisk organisasjonsarbeid», i Samisk kulturkonferanse
 • 1984 Nordland fylke og Samisk kultursenter i Hattfjelldal (utg.): , Bodø.
 • 1985. «Indigenous Peoples and the State: The Sami Case in Norway in Norway», in J. Brøsted et al. (ed.): Native Power, Universitetsforlaget. Oslo.
 • 1985. «Samenes retsstilling, – likeverd, velferd og rettferdighet.» Med G. Henriksen, P. Mathiesen og T. Thuen Nytt Norsk Tidsskrift nr. 2.
 • 1986. «Sametinget og myndighetsspørsmålet, Replikk til Carsten Smith.» Med G. Henriksen, P. Mathiesen og T. Thuen. Lov og Rett nr. 8.
 • 1986. «Sameting og sameparagraf i grunnloven.» Med G. Henriksen, P. Mathiesen og T. Thuen. Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4.
 • 1992. «Om å lage og se antropologisk film: Noen skrivebordsbetraktninger.» Norsk Antropologisk Tidsskrift 1/1991. -Engelsk versjon: «Making and Watching Antropological Film: Some Armchair Reflections», in The Nordic Eye, Proceedings from NAFA 1. NAFA/Intervention Press, Århus.
 • 1998. «Om observasjon i terapiforløp-og kulturelle og profesjonelle kompetanser» Arbeidsmanuskript, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Karasjon 1988. Published in Eidheim, H. & Stordahl, V.: Kulturmøte og terapi i Sapmi, Davvi Girji, Karasjok.
 • 1992. «Stages in the development of Sami Selfhood.» Working Paper no. 7, 1992, Department of Social Anthropology, University of Oslo.
 • 1993. «Bricolage og ingeniørverksemd i Sapmi» i Norges forskningsråd (ed.): Norsk sosialantropologi 1993-et utstnitt. Oslo.
 • 1995. «On the organization of knowledge in Sami Ethnopolitics.» In: Brantenberg, T., Hansen, J. & Minde, H.: Becoming visible. Proceedings of the Conference on Indigenous Politics and Self-Government. 8-10 Nov. 1993m The University of Tromsø. Sami Dutkamiid Guovddas. Tromsø.
 • 1997. «Ethnopolitical Development among the Sami after World War II». In: Gaski, Harald (ed.): Sami Culture in a New Era. The Norwegian Sami Experience. Davvi Girji OS, Karasjok.
 • 1997. Om reinmerker: Kulturelle sammenhenger og norsk jus i Sapmi. Med Ivar Bjørklund. Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 4.
 • 1998. Kulturmøte og terapi i Sapmi : Med Vigdis Stordahl. (ed.) Davvi Girji OS, Karasjok.
 • 1999. Samer og nordmenn: Tema i historie, jus og sosialantropologi (ed.). Cappelen Akademisk Forlag, Oslo.

KilderRediger