Samhold/Velgeren

norsk avis

Samhold/Velgeren var en dagsavis som ble utgitt på Gjøvik i Innlandet. Samhold/Velgeren var et resultatet av at avisene Samhold og Velgeren slo seg sammen i 1965. I 1991 gikk avisa konkurs. Administrasjonssjefen i avisa, Tom Torkehagen, var forberedt på konkursen. På vegne av et aksjeselskap under stiftelse, fikk han kjøpt avisa. Dagen etter konkursen greide de nye eierne å gi ut avisa. På tross av økonomiske vansker holdt Samhold det gående til 2. september 1998, da styret måtte melde oppbud.

Samhold/Velgeren lørdag 3. desember 1983.

Samhold ble grunnlagt av Johan Enger og kom ut første gang 2. januar 1885. Enger var ansvarlig redaktør fra start og fram til 1912 da han solgte avisen sin til boktrykker C. F. Hanssen fra Drammen. Samhold og Gjøviks Blad, som ble etablert i 1861, slo seg i 1921 sammen til avisa Vestopland. Avisa kom ut under andre verdenskrig og tok tilbake sitt tidligere navn Samhold i 1945. Avisa Velgeren ble etablert i 1903 som organ for Arbeiderdemokratene.

Samhold/Velgeren hadde lenge en borgerlig profil for henholdsvis Senterpartiet og Venstre, men fokuserte mot slutten av sin levetid på å være en byavis for Gjøvik. Avisen var lenge kjent for å ha flest lesere per eksemplar (seks per avis). Avisen slet lenge økonomisk, og etter en dyr og mislykket snuoperasjon midt på 1990-tallet der den gikk fra å være morgenavis til å bli ettermiddagsavis var det slutt. Siste utgave kom 2. september 1998.

Ansvarlig redaktørRediger

Ansvarlige redaktører i Samhold, Vestopland, Velgeren og Samhold/Velgeren: