Sambu, enbo eller monøci (adjektiv: monøcisk eller monoik) betegner fenomenet at frøplanter har adskilte hannlige og hunnlige blomster (enkjønnede eller dikline planter), men at disse blomstene vokser på de samme plantene. Alternativene er tvekjønnede blomster og særbu.

Hornblad (Ceratophyllum demersum L.) har blomster av begge kjønn på samme plante. Her sees hannblomster.

Eksempler på monøciske planter er bjørk, bøk, eik, furu, or, hornblad og (de fleste) starr.