Åpne hovedmenyen

Samarbeidsutvalg forkortet SU er et lovpålagt organ bestående av brukerrepresentanter som skal finnes ved alle grunnskoler i Norge. I noen kommuner har driftsstyret også rollen som samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalet skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg.

Utvalget skal bestå av to representantar for undervisningspersonalet, en for andre tilsatte, to for foreldreråd, to for elevene og to for kommunen. Dersom kommunen delegerer styringsoppgaver til samarbeidsutvalget, kan kommunen oppnevne flere representanter til utvalget.[1]

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) sier følgende: Kommunen kan velge å oppnevne samarbeidsutvalget som styre for skolen etter § 11 i kommuneloven. Dersom kommunen oppnevner et annet styre for skolen enn samarbeidsutvalget, skal minst to representanter for foreldrerådet være med i styret. Ingen av gruppene elever, tilsatte eller foreldre kan ha flertall i styret alene. Rektor har rett til å møte, tale og komme med forslag.

ReferanserRediger

  1. ^ Opplæringslova § 11-1.