Salbmagirji

(Omdirigert fra «Salbmagir'je»)

Sálbmagirji (nordsamisk for Salmebok) er navn på flere utgaver av en samisk salmebok med tilfang av salmer fra den gamle salmeboken til M.B. Landstad.

Den første utgaven kom i 1870 under tittelen Salbmagirje : Ibmeli gudnen ja same-særvvegoddidi bajas-rakadussan (Salmebok til Guds ære og de samiske menighetene til oppbyggelse). Boken inneholdt 226 salmer, og de som stod for utarbeidelsen av boken var J.A. Friis med hjelp av Lars Hætta. Salmene var hentet fra Friis' Muttom Salmak ('Noen salmer') med tillegg av oversatte salmer fra Landstads kirkesalmebog, som kom ut det samme året.

Salbmagirje (1897) rediger

I 1897 gav biskop J.N. Skaar i samarbeid med Just Qvigstad ut ei større og omarbeidet utgave av Salbmagirje. Denne boken hadde i alt 360 salmer. De fleste nye salmene var oversatt fra Landstads salmebok, men det var òg noen nyskrevne salmer, blant dem seks skrevet av J.N. Skaar. Salmene har tilvising til de tilsvarende salmene i Landstads salmebok.

Gir'ko-sál'bmagir'ji (1957/1996) rediger

I 1957 ble salmeboken avløst av en ny salmebok, Gir'ko-sál'bmagir'ji, men i de samiske menighetene var det mange som ønsket å holde på den gamle Sálbmagirje. Denne boken har derfor kommet i nye opplag. I 1996 gav Samisk kirkeråd ut en ny utgave, i ny transkripsjon: Salbmagirji : Ipmelii gudnin ja Sámi searvegottiide bajásráhkadussan. Salmeutvalget er det samme som i 1928-utgaven.

Sálbmagirji II (2005) rediger

I 2005 gav Samisk kirkeråd ut en tilleggssalmebok med nye salmer, både oversatte og nyskrevne. Denne boken er ment som et foreløpig tillegg til Salbmagir'ji, og nummereringen i tillegget holder fram der den første boka slutter, slik at salmene i Salbmagir'ji II er nummererte fra 361 til 771. Salmene har tilvising til tilsvarende salmer i Landstads reviderte salmebok og Norsk salmebok. Et eget nordsamisk salmebokutvalg med Arild Hellesøy som leder har stått for salmebokarbeidet.

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger