STCW-F-konvensjonen

STCW-F-konvensjonen beskriver normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer.

Siktemålet med konvensjonen er å redusere ulykker som gjelder fiskerivirksomhet. Modellen for konvensjonen er Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk av 1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafares STCW-95-Convention), som gjelder sjøfolk på tradisjonelle handelsfartøy. Fiske er et farlig yrke, og ulykkesratene for fiskere er i mange stater flere ganger høyere enn for andre yrkesgrupper.

Konvensjonen setter minimumskrav for personell på havgående fiskefartøy og gir bestemmelser om kvalifikasjonskrav for besetningen og om vakthold på dekk, i maskinen og i radioavdelingen på fartøy med en lengde på 24 meter og over. Videre gir den påbud om grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt fiskefartøyspersonell.

Personell på havgående fiskefartøy under partens flagg skal være sertifisert. En part har rett til å gjennomføre kontroll av utenlandsk fiskefartøy dersom det tilhører en konvensjonspart. Konvensjonen stiller krav til utstedelse av sertifikater og påtegninger. Det skal føres tilsyn med utdanning og opplæring, og sørges for at det finnes et oppdatert register over alle sertifikater som er utstedt.

Flaggstaten skal føre kontroll med kvalifikasjoner for sjøfolk med sertifikater fra andre stater. Det skal fastsettes prosedyrer for slik kontroll, og flaggstaten skal utstede et påtegningsdokument. Alt personell på fiskefartøy skal ha gjennomgått offentlig godkjent grunnleggende sikkerhetsopplæring

STCW-F-konvensjonen ble antatt ved en konferanse i Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen i 1995.

SikkerhetsopplæringRediger

Norge har lenge vært et foregangsland på sikkerhetsopplæring for fiskere. Takket være dette og andre målrettede tiltak er den norske fiskeflåten i dag mindre risikofylt.

Sertfikattyper DekksoffiserRediger

Eksterne lenkerRediger

Andre IMO-konvensjonerRediger