STANAG (akronym: STANdardization AGreement – engelsk for Standardiseringsavtale) er et system iverksatt av NATO for å standardisere forskjellige prosesser, prosedyrer, utstyr etc. i de forskjellige medlemslandenes forsvar. Hvert NATO-land ratifiserer og tar i bruk STANAG i sine militære organisasjoner. Formålet med avtalen er å bruke en standard for administrasjon og logistikk for å forenkle samarbeidet mellom forskjellige land. En av de første avtalene av denne typen var standardiseringen av 7,62 x 51 mm NATO ammunisjon1950-tallet.

STANAG dekker i dag blant annet ammunisjon, våpenmagasiner, kommunikasjonsutstyr, frekvenser og radioprosedyrer, standarder for uttesting av utstyr, operasjonsprosedyrer vedrørende blant annet miljøvern i NATO-ledede militæroperasjoner, kartmerkinger etc, og den totale listen teller litt under 1300 forskjellige avtaler.

Eksempler på STANAG

  • STANAG 2116: Felles struktur for militære grader på hvers av alliansens medlemsstater.
  • STANAG 3805: Prosedyrer for Lufttrafikkontroll i krise og krig.
  • STANAG 4172: Standardiseringen av 5,56 x 45 mm NATO som dagens standard NATO-ammunisjon.
  • STANAG 4179: Standardiseringen av magasiner til 5,56 x 45 mm NATO-våpen.
  • STANAG 7141: Standardprosedyrer for miljøvern i NATO-ledede operasjoner.
Autoritetsdata