SE (postområde)

SE (South Eastern) er et av Londons postområder, og dekker store deler av det sørøstlige Stor-London.

Koden ble innført i 1857. I 1868 ble området utvidet da postområde S ble avskaffet og fordelt på SE og SW. Området ble delt i distrikter i 1917.

Noen beboere i West Heath ønsker å bli flyttet over fra SE2 til DA7, og driver pr. 2007 en kampanje for dette. Årsaken er at forsikringsselskaper bruker postkoder for å bestemme risiko og dermed premiestørrelse, og SE regnes som et område med høyere risiko enn DA. Royal Mail ønsker ikke å endre postkoder av slike årsaker, fordi det vil gjøre postombæringen mindre effektiv.

Postdistrikt Postby Navn i 1917 Dekker også Distrikt
SE1 LONDON Hoveddistrikt Bankside, South Bank, Southwark, Bermondsey (deler), Vauxhall (deler) Southwark, Lambeth
SE2 Abbey Wood West Heath, Crossness, Thamesmead (deler) Greenwich, Bexley
SE3 Blackheath Kidbrooke, Westcombe Park Greenwich, Lewisham
SE4 Brockley Crofton Park Lewisham
SE5 Camberwell Denmark Hill Lambeth, Southwark
SE6 Catford Bellingham (London) Lewisham
SE7 Charlton Greenwich
SE8 Deptford Lewisham
SE9 Eltham Mottingham, New Eltham, Falconwood (part) Greenwich, Lewisham, Bexley, Bromley
SE10 Greenwich Maze Hill, Greenwich Peninsula Greenwich
SE11 Kennington Lambeth
SE12 Lee Lewisham
SE13 Lewisham Hither Green Lewisham
SE14 New Cross Lewisham
SE15 Peckham Nunhead Southwark
SE16 Rotherhithe Bermondsey (deler), Surrey Quays Southwark
SE17 Walworth Newington Southwark
SE18 Woolwich Plumstead Greenwich
SE19 Upper Norwood Crystal Palace (deler) Croydon, Lambeth, Bromley
SE20 Anerley Crystal Palace (deler), Penge, Beckenham (deler) Bromley
SE21 Dulwich Southwark
SE22 East Dulwich Southwark
SE23 Forest Hill Lewisham
SE24 Herne Hill Lambeth, Southwark
SE25 South Norwood Croydon
SE26 Sydenham Crystal Palace (deler) Lewisham
SE27 West Norwood Gipsy Hill(deler), Tulse Hill (deler) Lambeth
SE28 (Thamesmead senere utskilt fra SE2) Greenwich, Bexley