Londons postområder

Londons postområder er de postområdene som tilhører postbyen London. De fikk egne postkoder før nasjonale koder ble innført. Områdene dekker omkring 40% av Stor-London, mens resten av regionen er fordelt på 63 andre postbyer.

Den første inndelingen i ti distrikter identifisert med bokstaver ble utført av sir Rowland Hill og innført i 1857 og 1858. I 1917 ble det innført nummererte underdistrikter på grunn av krigen. De ble beholdt, og bokstav- og tallkoden utgjør tilsammen første halvdel av den moderne postkoden.

Distriktene ble delt inn etter sektorer, og så nummerert innenfor hver sektor.

  • Det sentrale London: WC og EC.
  • Resten av London: N, NW, SW, SE, W og E.