Sturmmann

(Omdirigert fra SA-Sturmmann)

Sturmmann var en tysk paramiliær grad som først ble tatt i bruk i 1921. Den ble først brukt i Sturmabteilung (SA) og senere også i Schutzstaffel (SS).

Insignier til en SS-Sturmmann

Graden stammet opprinnelig fra første verdenskrig, da en sturmmann var en soldat i de fremre rekkene i de såkalte sjokktroppene. Den ble senere tatt i bruk i Frikorpsene. Senere, da den ble tatt i bruk i SA, ble den hovedsakelig benyttet på rekrutter som hadde tjenestegjort i seks måneder i organisasjonen, og hadde vist at de tilfredsstilte organisasjonens krav.

Lavere grad:
 SS-Obermann 
Grad i SS
SS-Sturmmann
Høyere grad:
 SS-Rottenführer 
Lavere grad:
 SA-mann 
Grad i SA
SA-Sturmmann
Høyere grad:
 SA-Rottenführer