Sørlistøa Fløtermuseum

Sørlistøa Fløtermuseum ligger på vestsiden av Osensjøen i Åmot kommune i Innlandet. Det er en del av stiftelsen Norsk Skogmuseum.

Den gamle slepebåten M/S Trysilknut utenfor Sørlistøa Fløtermuseum

Sørlistøa var fra 1930-tallet base for tømmerfløtinga i Osensjøen. Det er drevet fløting her fra siste halvdel av 1700-tallet og fram til 1984. I 1985 ble stedet med både båter og utstyr overtatt av Norsk Skogmuseum, som etablerte Sørlistøa Fløtermuseum.

Stedet består i dag av blant annet en stor fløterbrakke, en tilflyttet damkoie, smie, vinsjhus, slipp for M/S Trysilknut, spillflåte, gjestebrygge og et stort båtnaust på ca. 200 kvm, hvor mye av arealet er omgjort til utstillingshall. M/S Trysilknut ble bygget som slepebåt i 1914 og brukes nå i turisttrafikk.

Utstillingen viser fløtinga i Osensjøen og elvene omkring. I tillegg inngår temaene skogbruk, jakt og fiske. Utstillingen omfatter også en serie relieffer i tre, laget av kunstneren Ragnar Nysæther. Den gamle fløterbrakka er innredet som kiosk og museumsbutikk. Museet er i sommersesongen åpent for publikum med tilbud om omvisning. Det arrangeres aktivitetsdager for besøkende ved museet.

Eksterne lenkerRediger