Søraust-Svalbard naturreservat

Naturreservater (Svalbard)

Søraust-Svalbard naturreservat er et naturreservatSvalbard som ble opprettet den 1. juli 1973 og omfatter i hovedsak Edgeøya og Barentsøya, samt en del mindre øyer og øygrupper, og kyststrøkene omkring disse øyene. Områdevernet for naturreservat omhandler et totalareal på 21 825 907 dekar. Reservatet er direkte tilknyttet Nordaust-Svalbard naturreservat i nord.

Søraust-Svalbard naturreservat
Dorst bay.jpg
LandNorge Norge
Grunnlagt1. juni 1973
Areal21 825 km²
Kart
Søraust-Svalbard naturreservat
78°N 22°Ø
Kart som viser Søraust-Svalbard naturreservat i forlhold til andre naturreservater (lilla) og nasjonalpark (grønn) i Svalbard

Store deler av naturreservatet er dekket av en isbre. Flere av Svalbards viktigste liggeplasser for hvalross finnes i dette reservatet, som dessuten er viktig for isbjørn. En rekke ulike fuglearter hekker også i reservatet, som har store kolonier av blant annet krykkje, polarlomvi og havhest. Tusenøyane er dessuten sentrale områder for arter som ringgås og ærfugl.

Viktigste øyer og øygrupper som inngår i Søraust-Svalbard naturreservat:

Se ogsåRediger