Säntis var en kanton i Sveits som eksisterte under Den helvetiske republikk fra 1798 til 1803. Kantonen omfattet dagens kantoner Appenzell Ausser- og Innerrhoden samt mesteparten av St. Gallen, og hadde om lag 141 000 innbyggere. Navnet ble (etter fransk forbilde) valgt etter fjellet Säntis. Kantonens hovedstad var først Appenzell, så St. Gallen.

Under opprettelsen av Den helvetiske republikk i 1798 ble seks områder sammenfattet som kanton Säntis (status før sammenslåingen er angitt i parentes):

Dette betød m.a.o. slutten på St. Gallens nesten tusenårige historie som rikskloster. Allerede 1803 ble Appenzell-kantonene gjenopprettet. De resterende territoriene av Säntis gikk – sammen med den nordlige delen av kantonen Linth) – opp i den nyoppretta kantonen St. Gallen.